Navigace

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 311x | Datum vložení: 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 232x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 261x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 313x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 244x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 255x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 280x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 295x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 257x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 277x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 301x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 236x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 310x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 282x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 257x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 252x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 243x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 290x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 254x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 257x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 217x | Datum vložení: 13.12.2015