Navigace

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 238x | Datum vložení: 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 161x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 192x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 230x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 181x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 180x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 198x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 220x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 183x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 203x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 229x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 167x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 241x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 205x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 190x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 183x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 184x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 168x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 186x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 192x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 155x | Datum vložení: 13.12.2015