Navigace

Obsah

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 440x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení dokončení stavby.pdf Staženo: 71x | Datum vložení: 09.05.2019

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 411x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 476x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení záměru.pdf Staženo: 84x | Datum vložení: 09.05.2019

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 379x | Datum vložení: 13.12.2015

Společné oznámení záměru.pdf Staženo: 72x | Datum vložení: 09.05.2019

UtilityReport - Výhody služby Staženo: 19x | Datum vložení: 03.10.2019

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 429x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 446x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 386x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 425x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 446x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o přidělení čísla.pdf Staženo: 55x | Datum vložení: 09.05.2019

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 378x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 444x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 373x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 390x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 368x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 415x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 387x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 377x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 347x | Datum vložení: 13.12.2015