Navigace

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 286x | Datum vložení: 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 199x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 233x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 277x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 221x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 226x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 248x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 263x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 230x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 247x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 267x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 205x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 280x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 252x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 229x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 224x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 222x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 208x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 229x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 230x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 192x | Datum vložení: 13.12.2015