Navigace

Obsah

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 483x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení dokončení stavby.pdf Staženo: 115x | Datum vložení: 09.05.2019

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 452x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 531x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení záměru.pdf Staženo: 143x | Datum vložení: 09.05.2019

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 424x | Datum vložení: 13.12.2015

Společné oznámení záměru.pdf Staženo: 110x | Datum vložení: 09.05.2019

UtilityReport - Výhody služby Staženo: 61x | Datum vložení: 03.10.2019

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 473x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 480x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 422x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 473x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 495x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o přidělení čísla.pdf Staženo: 91x | Datum vložení: 09.05.2019

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 416x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 492x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 417x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 422x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 408x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 462x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 422x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 419x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 385x | Datum vložení: 13.12.2015