Navigace

Obsah

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 520x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení dokončení stavby.pdf Staženo: 160x | Datum vložení: 09.05.2019

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 490x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 582x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení záměru.pdf Staženo: 188x | Datum vložení: 09.05.2019

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 471x | Datum vložení: 13.12.2015

Společné oznámení záměru.pdf Staženo: 156x | Datum vložení: 09.05.2019

UtilityReport - Výhody služby Staženo: 95x | Datum vložení: 03.10.2019

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 523x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 507x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 452x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 511x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 530x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o přidělení čísla.pdf Staženo: 130x | Datum vložení: 09.05.2019

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 471x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 529x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 461x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 449x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 441x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 498x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 466x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 447x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 417x | Datum vložení: 13.12.2015