Navigace

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 303x | Datum vložení: 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 224x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 253x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 306x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 235x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 246x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 270x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 280x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 246x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 268x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 287x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 225x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 300x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 267x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 249x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 245x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 236x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 278x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 246x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 245x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 209x | Datum vložení: 13.12.2015