Navigace

Obsah

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 366x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení dokončení stavby.pdf Staženo: 5x | Datum vložení: 09.05.2019

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 331x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 389x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení záměru.pdf Staženo: 6x | Datum vložení: 09.05.2019

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 312x | Datum vložení: 13.12.2015

Společné oznámení záměru.pdf Staženo: 8x | Datum vložení: 09.05.2019

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 348x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 354x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 311x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 339x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 360x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o přidělení čísla.pdf Staženo: 5x | Datum vložení: 09.05.2019

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 305x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 353x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 311x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 306x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 290x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 340x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 303x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 307x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 270x | Datum vložení: 13.12.2015