Navigace

Obsah

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 340x | Datum vložení: 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 268x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 302x | Datum vložení: 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 348x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 279x | Datum vložení: 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 281x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 317x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 330x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 287x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 314x | Datum vložení: 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 337x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 281x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 353x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 314x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 292x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 286x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 272x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 319x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 282x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 289x | Datum vložení: 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 247x | Datum vložení: 13.12.2015