A picture

Obsah

Město Luby obdrželo z Karlovarského kraje tyto dotace:


Dotace z programu

"Na obnovu a využití, kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí"

smlouva č. KK 03012/2019

na realizaci projektu Luby, hřbitov - oprava rodinné hrobky Baštů - oprava vnitřní výmalby a vybudování dešťové kanalizace ve výši 50 000,- Kč

žk kk

 


Dotace z programu

"Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů"

smlouva č. KK 01675/2019

na vybavení JSDH obce izolačními dýchacími přístroji přetlakovými ve výši 76 000,- Kč. 

žk kk

 


Dotace z programu

"Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací"

smlouva č. KK 01614/2019

na souvislou opravu místní komunikace na Návrší ve výši 228 774,- Kč. 

žk kk

 


Dotace z programu

"Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit"

smlouva č. KK 01254/2019

na celoroční oslavu 700. let od povýšení Lubů na město ve výši 50 000,- Kč. 

žk kk

 


Dotace z programu

"Dotace pro jednotky SDH obcí"

 smlova č. KK 01349/2018

na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH ve výši 450 000,- Kč.

žk kk

 

 


 

Dotace z programu

"Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje program obnovy venkova"

smlouva č. KK 02121/2018

na úpravu sociálek 1. a 2. NP v Mateřské škole Luby ve výsí 202 000,- Kč

žk kk

 

 


Dotace z programu

"Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit"

smlouva č. KK 02855/2018

na 24. hraniční slavnosti Luby - Erlbach 20 000,- Kč. 

žk kk

 

 


Dotace z programu

"Na obnovu a využití, kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí"

smlouva č. KK 02284/2018

na realizaci projektu Luby, hřbitov - oprava rodinné hrobky Baštů, Luby - oprava střešního pláště včetně dešťový svodů, výměna oken a dveří, oprava mozaikové výzdoby, štukové opravy sloupů a nová omítka stavby. ve výši 150 000,- Kč

žk kk

 


Dotace z programu

"Dotace na obnovu a ochranu lesa"

 smlova č. KK 03543/2018

na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami ve výši 21 700,- Kč.

žk kk