A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

     Investiční projekt s názvem „Město Luby – kanalizace Růžový vrch, Luční a Zahradní ulice“

Investiční projekt s názvem „Město Luby – kanalizace Růžový vrch, Luční a Zahradní ulice“ byl úspěšně dokončen. Dne 30.11. 2012 byla celá stavba zkolaudována. 
    
     Po roce a půl usilovné práce můžeme konstatovat, že se podařila splnit další část investiční strategie města, když byla dokončena a zkolaudována stavba kanalizace pod výše uvedeným názvem, která tak umožní odkanalizování dalších částí našeho města. To, že se jednalo o stavbu svým rozsahem náročnou a nákladnou dokládají následující údaje:

•    Celková délka kanalizace vč. kanalizačních přípojek: 4,9 km
•    Celkový počet čerpacích stanic: 25 + 1
•    Celkové způsobilé výdaje: 33,7 mil. Kč bez DPH
•    Celková dotace z OPŽP: 23,0 mil. Kč bez DPH
•    Celková dotace ze SFŽP ČR: 1,4 mil. Kč bez DPH
•    Celkové výdaje projektu: 40,4 mil. Kč bez DPH
•    Další náklady města na rekonstrukci komunikací mimo projekt:  5,3 mil. Kč bez DPH
    

S končící stavbou bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na její realizaci:

Zhotovitel stavby - STREICHER spol. s r.o. Plzeň,
TDS – PRAGOPROJEKT, a. s. - Ing. Stoklásek,
Projektant a zpracovatel žádosti o dotaci – PROVOD  s.r.o. Ústí nad Labem,
Administrátor projektu - FUTURE BAU s.r.o. Cheb.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i všem občanům, jichž se stavba dotkla, za toleranci a pochopení.

V Lubech dne 1.12.2012

                                                                                                              Karel Kubeš
                                                                                                                 starosta