A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Jarní hromádkyIng. Martin Lukeš, 26. 3. 2018 Zobrazit více

"Kotlíkové dotace"Martin Šíma, 17. 7. 2017 Zobrazit více

rozšíření vodovoduMartin Šíma, 10. 5. 2017 Zobrazit více

Povinnosti vlastníka malé vodní nádrže


Vážení vlastníci malých vodních nádrží,

Dosavadní zkušenosti z povodňových situací v jednotlivých obcích České republiky ukazují, že vlastníci rybníků nejsou dostatečně seznámeni se svými zákonnými povinnostmi. Proto byla Ministerstvem zemědělství zpracována Příručka pro povinný technickobezpečnostní dohled nad vodními díly „Malé vodní nádrže – rybníky“ jako informace o základní  povinnosti vlastníků rybníků dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. – vodní zákon.

Příručka

 

Elektronická verze příručky je dostupná také na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/publikace/male-vodni-nadrze-

rybniky-prirucka-pro.html


, 6. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka