A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 158x | 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 91x | 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 113x | 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 146x | 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 115x | 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 115x | 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 130x | 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 108x | 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 113x | 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 131x | 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 140x | 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 94x | 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 153x | 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 124x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 115x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 107x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 109x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 101x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 113x | 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 116x | 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 95x | 13.12.2015