A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Dohoda o provádění technického dozoru na stavbě.pdf Staženo: 180x | 13.12.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené před rokem 2007.pdf Staženo: 112x | 13.12.2015

Ohlášení odstranění stavby.pdf Staženo: 137x | 13.12.2015

Ohlášení stavby.pdf Staženo: 171x | 13.12.2015

Oznámení o užívání stavby.pdf Staženo: 132x | 13.12.2015

Oznámení změny užívání stavby.pdf Staženo: 133x | 13.12.2015

Žádost o kácení stromů.pdf Staženo: 144x | 13.12.2015

Žádost o potvrzeni existence i neexistence stavby.pdf Staženo: 143x | 13.12.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf Staženo: 128x | 13.12.2015

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice.pdf Staženo: 151x | 04.02.2016

Žádost o pronájem - prodej - pacht pozemků.pdf Staženo: 154x | 13.12.2015

Žádost o stavební povolení.pdf Staženo: 110x | 13.12.2015

Žádost o územní souhlas.pdf Staženo: 173x | 13.12.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf Staženo: 140x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf Staženo: 134x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf Staženo: 127x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf Staženo: 123x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf Staženo: 118x | 13.12.2015

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf Staženo: 133x | 13.12.2015

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf Staženo: 136x | 13.12.2015

Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf Staženo: 110x | 13.12.2015