Město Luby
Město Luby

Osobní údaje

Jak MK Luby u Chebu nakládá s osobními údaji a k čemu je využívá? Jak je chrání?

Informace pro uživatele služeb MK Luby u Chebu

Ochrana osobních údajů se, s účinností od 25.května 2018, bude ve všech členských státech EU řídit závazným Nařízením EU 2016/679 ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení nově upravuje v zájmu vyšší ochrany osobních údajů podmínky jejich zpracování. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem uživatelům služeb MK Luby u Chebu informace o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá a jak jsou údaje zabezpečeny.

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách MK Luby u Chebu https://knihovna.mestoluby.cz

1 Jaké osobní údaje jsou zpracovány?

MK Luby o každém individuálním uživateli shromažďuje tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, údaje o vzniku a zániku členství, kontaktní údaje člena pro komunikaci, zejména e-mailovou adresu a telefon, viz Knihovní řád.

Základní agendy

 • 1.1 Seznam uživatelů knihovny.
 • 1.2 Registrační formulář
 • 1.3 Evidence výpůjček uživatelů knihovny.
 • 1.4 Fotodokumentace z akcí a setkání pro propagaci a marketing MK Luby.

2 Proč MK Luby zpracovává osobní údaje svých členů?

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány z důvodů, které vyplývají z činnosti MK Luby a zákona č. 257/2001 Sb., který ukládá knihovně povinnost chránit knihovní fond a ke statistickým údajům o činnosti knihovny.

 • 2.1 Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) jsou užívány pro efektivnější komunikaci s uživateli.
 • 2.2 Základní forma komunikace mezi uživateli a knihovnou probíhá z ekonomických důvodů elektronickou formou. Poskytnutí elektronických údajů (e-mail, telefonní číslo) je dobrovolné, závisí na rozhodnutí uživatele a na tom, zda o tento způsob komunikace má uživatel zájem. Rovněž může požádat o zrušení tohoto způsobu komunikace. Pokud si uživatel zruší elektronický způsob komunikace, musí počítat s tím, že si podstatně omezí možnost být informován o blížícím se konci výpůjční lhůty, čekající rezervaci.
 • 2.3 Zařazení e-mailové adresy uživatele do databáze knihovny je nabízeno uživatelům knihovny jako součást přihlášky. Uživatel může zařazení e-mailové adresy do elektronické databáze odmítnout.
 • 2.4 Poštovní adresa je využívána pro komunikaci s uživateli, kteří nemají e-mailovou adresu a pro zasílání tištěných materiálů.
 • 2.5 Všechny osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy (tj. přihlášky uživatele), případně z důvodů oprávněného zájmu.

3 Kde své údaje najdete

 • 3.1 Osobní údaje uživatelů MK Luby nejsou volně k dispozici ani v knihovně, ani na internetu.
 • 3.2 Uživatel má právo požádat si o výpis svých osobních údajů ze seznamu uživatelů MK Luby, může ho získat i v elektronické podobě. Žádosti vyřizuje vedoucí MK Luby.
 • 3.3 Pokud má uživatel jakékoliv nejasnosti, stížnosti, dotazy ohledně osobních údajů, může se obrátit s dotazem na UOOU.

4 Aktuálnost a úprava osobních údajů

MK Luby se snaží udržovat uchovávané osobní údaje v seznamu uživatelů aktuální, ale současně je jejich aktualizace závislá na tom, zda uživatel neprodleně informuje MK Luby o změně osobních údajů.

5 Jak dlouho údaje uchováváme

 • 5.1 Údaje v seznamu uživatelů jsou uchovávány po dobu členství v MK Luby, prodlouženou o 2 roky po ukončení členství. Během této doby má uživatel možnost si členství jednoduše obnovit. Po uplynutí 2 let jsou osobní údaje členů, kteří ukončili členství, anonymizovány a předány do archivu.
 • 5.2 O smazání osobních údajů ze seznamu uživatelů je možné si požádat ihned po ukončení členství.
 • 5.3 Osobní údaje o účastnících akcí ( zpravidla jméno a příjmení) pořádaných MK Luby jsou smazány do tří měsíců po ukončení akce, pokud účastník při registraci nedal souhlas k dalšímu využití kontaktních údajů.

6 Jak MK Luby u Chebu zpracovává osobní údaje svých uživatelů?

 • 6.1 Základní osobní údaje získává MK Luby u Chebu jako součást písemné smlouvy (přihlášky) pro potřeby evidence uživatelů.
 • 6.2 MK Luby u Chebu zpracovává osobní údaje seznamu svých uživatelů ve vlastním systému a nikomu je za účelem správy nepředává. Seznam uživatelů MK Luby u Chebu je přístupný pouze osobám, které určí vedení MK Luby. Zpravidla se jedná o osobu pověřenou zpracováním seznamu uživatelů. Vedoucí knihovny a IT pracovník má přístup do celého seznamu všech uživatelů.
 • 6.3 Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

http//:knihovna.mestoluby.cz
tel: 354 596 467
e-mail: knihovna@mestoluby.cz

Knihovna

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 12 °C 9 °C
středa 29. 5. slabý déšť 16/7 °C
čtvrtek 30. 5. jasno 20/7 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 15/9 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy