Město Luby
Město Luby

Evidence obyvatel

 

  • Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Předkládané doklady 

  • platný občanský průkaz.
  • vlastník domu nebo bytu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí (ale musí sdělit katastrální území, číslo popisné a číslo bytové jednotky, tak jak je vedeno na katastru nemovitostí), ohlašovna sama dálkovým přístupem v katastru nemovitostí ověří vlastnické právo
  • při přihlašování do nájemního bytu - doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva - musí obsahovat identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo). Pokud přihlašovaný není vlastník či nájemník, pak je třeba úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (oprávněná osoba musí zároveň předložit platný občanský průkaz).

K přihlášení dětí do 15 let zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Jestliže má dítě vydán občanský průkaz, předloží zákonný zástupce i tento.

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

Správní poplatek:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč

Děti do 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 

  • Poskytnutí údajů z informačního systému

Ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

Správní poplatek: Potvrzení z informačního systému 50 Kč.

 

  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést ve správním řízení na návrh oprávněné osoby.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat.

Správní poplatek:

Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je od 1.1.2016 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

 

  • Vítání občánků

Vážení rodiče nově narozených občánků města. S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků. Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat.

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy