Město Luby
Město Luby

Odkaz na Vánoční setkání u stromku 2021 - http://www.facebook.com/mestoluby/videos/925632488372429

Finanční odbor:

Splatnost místních poplatků, pronájmu pozemků a pachtů v roce 2022:
 • pronájem pozemků do 15.2.
 • místní poplatek ze psů do 31.3
 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství do 31.5.
 • pacht do 30.9.
 • poplatek z pobytu - 4x ročně, do 15 dubna, 15. července, 15. října, 15. ledna

Pokud poplatková povinnost za místní poplatek vznikne po uvedeném datu splatnosti, splatnost poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou.

Podrobnosti k jednotlivým poplatkům naleznete níže.

Pokud platební údaje nemáte, rádi vám je sdělíme telefonicky, mailem, či osobně na finančním odboru MěÚ Luby.

                                                                              Radka Merhoutová, finanční odbor MěÚ Luby

                                                                    telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

____________________________________________________________________________________

Věra Šímová - vedoucí 
telefon: 354229413, email: financni@mestoluby.cz
Radka Merhoutová - místní poplatky 
telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz
Alena Vormová - fakturace
telefon: 354229418, email: vormova@mestoluby.cz
 
 
 

Místní poplatek za odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Formuláře ke stažení:

Základní informace:

Poplatek platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Oznamovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

Sdružená platba:

Společný zástupce může odvést poplatek za více osob (např. jeden člen domácnosti za ostatní členy domácnosti), musí však oznámit správci poplatku jména, příjmení, data narození všech osob a období, za které poplatek odvádí.
Pro oznámení je možné využít formulář.

Sazba poplatku:

Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok 750 Kč.

Způsob úhrady poplatku:

 • Poplatník obdrží variabilní symbol pro úhradu poplatku.
 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou na pokladně MěÚ Luby nebo poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (do 31. května), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • fyzické osoby, které se v příslušném kalendářním roce zdržují více jak 10 měsíců v zahraničí a zároveň mají trvalý pobyt na území města Luby
 • fyzické osoby, které jsou hlášeni k pobytu na území města Luby a současně vlastní, či mají ve spoluvlastnictví stavbu (v katastrálním území města Luby a jeho místních částech) určenou stavbu k individuální rekreaci ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit, ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414.
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

               

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, sobota 1. 10. 2022
déšť 10 °C 4 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 12/8 °C
pondělí 3. 10. zataženo 10/6 °C
úterý 4. 10. oblačno 15/5 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy