Město Luby
Město Luby

MÍSTNÍ POPLATKY


Radka Merhoutová - vedoucí, telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

 

 

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu (platný od 1.1.2021)

Formuláře ke stažení:

Základní informace:

Poplatníkem z pobytu je:

 • osoba, která v obci není přihlášená

Plátcem poplatku je:

 • poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Příklady plátců: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry (ubytování prostřednictvím Airbnb)…, bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení.

Předmětem poplatku je:

 • úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Oznamovací povinnost:

Ohlašovací povinnost

Plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy stal plátcem. Nejpozději do 15. dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Ohlášení obsahuje:

 • jméno/jména, příjmení, název, obecný identifikátor, místo pobytu či sídlo, adresu pro doručování,
 • čísla všech účtů u poskytovatele platebních služeb,
 • údaje rozhodné pro stanovení poplatku

Evidenční povinnost

Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu.

Obsah evidenční knihy:

 • den počátku a konce pobytu,
 • jméno, jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby,
 • datum narození,
 • číslo a druh průkazu totožnosti
 • výše vybraného poplatku či důvod osvobození

 

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Splatnost poplatku:

Vybrané poplatky odvede plátce čtvrtletně do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

4x ročně – tj. do 15 dubna za období leden – březen, 15. července, 15. října, 15. ledna)

Způsob úhrady poplatku:

 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou na pokladně MěÚ Luby nebo poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

Osvobození:

Od poplatku z pobytu je osvobozena tato osoba:

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
 • mladší 18 let,
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
 • pečující o děti na zotavovací akci,
 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • pobývající na území obce
 1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je finanční odbor MěÚ Luby, telefon 354229414.

Příklady:

Od 1.1.2021 do 31.1.2021 – 30 dní x 10Kč = 300Kč (poplatek bude odveden do 15.4. 2021)

Od 1.4.2021 do 31.5.2021 – 60 dní x 10Kč = 600Kč (poplatek bude odveden do 15.7.2021)

Od 1.7.2021 do 10.9.2021 – 71 dní (poplatek nebude odveden, pobyt je delší než 60 dní – nezpoplatňuje se)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu, platnost 1.1.2021
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

               

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy