Město Luby
Město Luby

MÍSTNÍ POPLATKY


Radka Merhoutová - vedoucí, telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

 

 

Místní poplatek ze psů 2024

Místní poplatek ze psů

Formuláře ke stažení:

Sazba za kalendářní rok činí:

    za prvního psa za druhého a každého dalšího psa
a) držitel je přihlášen v části obce: Opatov, Flusberk, Egeten/Zálubí, Horní a Dolní Luby 100,00 150,00
b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,00 150,00
c) za psa chovaného v rodinném domě mimo území vymezené v odstavci a) 200,00 300,00
d)  za psa chovaného ostatnímí držiteli 800,00 1100,00

 

Základní informace:

 • Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Luby.
 • Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Oznamovací povinnost:

 • Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku, že se stal držitelem psa („Přiznání k poplatku ze psů“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo.
 • Po splnění oznamovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa evidenční známku pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.
 • Držitel psa je rovněž povinen oznámit správci poplatku, že přestal být držitelem psa, popřípadě další změny v evidenci psa („Hlášení o změně“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo.

Způsob úhrady poplatku:

 • Držitel psa obdrží při přihlášení variabilní symbol.
 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou v pokladně města nebo poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

Splatnost poplatku:

 • Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

Osvobození :

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 • Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,                     

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy