Město Luby
Město Luby

MÍSTNÍ POPLATKY


Radka Merhoutová - vedoucí, telefon: 354229414, email: merhoutova@mestoluby.cz

 

 

Užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Formuláře ke stažení:

 

Základní informace:

Veřejným prostranstvím dle obecně závazné vyhlášky jsou:

 • prostranství uvedená jmenovitě v příloze č.1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019

Poplatníkem je:

 • fyzická a právnická osoba

Předmětem poplatku je:

 • zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky

Oznamovací povinnost:

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Ohlášení obsahuje:

 • jméno/jména, příjmení, název, obecný identifikátor, místo pobytu či sídlo, adresu pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
 • čísla všech účtů u poskytovatele platebních služeb,
 • údaje rozhodné pro stanovení poplatku

Sazba poplatku:

Denní sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena za každý i započatý m2 a každý započatý den užívaného veřejného prostranství. Dnem se rozumí jeden den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Měsíční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství se počítá za období běžného měsíce za 30 nebo 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů (měsíc únor 28 nebo 29 dnů).

Roční paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství se počítá za období běžného roku ode dne a měsíce roku příslušného do dne a měsíce roku následujícího.

 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

       např. prodejní stoly, pulty, stánky – mimo předzahrádek - za 1m2                               

 1.  předzahrádky - za 1m2
 1. za provádění výkopových prací a umístění stavebního zařízení - za 1m2
 1. za umístění reklamních zařízení – za 1m2
 1. za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí – za 1m2
 • denní sazba                                                                                                                           1Kč
 1. za umístění skládek – za 1m2
 • denní sazba - do 2 kalendářních dnů                                                                  bez poplatku
 • denní sazba - 2 a více kalendářních dnů                                                                            3Kč
 1. za užívání veřejného prostranství kulturní, sportovní, reklamní akce – za 1m2
 • denní sazba - kulturní a sportovní akce                                                                             1Kč
 • denní sazba - reklamní akce                                                                                                3Kč

V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Splatnost poplatku:

Poplatek stanovený denní sazbou je splatný do 15 kalendářních dnů, ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek stanovený měsíční paušální sazbou je splatný do konce následujícího měsíce po započetí užívání veřejného prostranství.

Poplatek stanovený roční paušální sazbou je splatný do konce následujícího měsíce po započetí užívání veřejného prostranství.

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Způsob úhrady poplatku:

 • Poplatek lze uhradit v hotovosti, kartou na pokladně MěÚ Luby, nebo poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem. Při úhradě poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem je nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
 • Číslo účtu: 100128634/0600

Osvobození:

Poplatek se neplatí:

 • z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • užívání veřejného prostranství, na kterém je uzavřena platná nájemní smlouva nebo smlouva o výpůjčce s vlastníkem pozemku. Podmínkou osvobození od poplatku je předložení originálu nájemní smlouvy správci poplatku,
 • užívání veřejného prostranství, které je financované z rozpočtu města a jejichž pořadatelem, nebo spolupořadatelem je Město Luby,
 • užívání veřejného prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Luby
 • akce, při které byl stanoven poplatek nižší než 50Kč.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit do dvou dnů od zahájení užívání veřejného prostranství

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Luby, telefon 354229414.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Luby č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Příloha č.1 obecně závazné přihlášky č. 5/2019
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy