Město Luby
Město Luby

Základní škola Luby

Odkaz na webové stránky školy https://zsluby.edupage.org/


ZŠ Luby přijme kvalifikované učitele/učitelky předmětů Čj, Aj, Nj, D, Inf.

Nabízíme práci na plný uvazek, přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí.
Nástup ve školním roce 2023/24.

Pro více informací k nabízeným pozicím kontaktujte e-mail: sekretariat@zsluby.cz, příp. volejte na 354 596 022.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Marek Bielko

ředitel školy

Telefon: 354 596 022
E-mail: marek.bielko@zsluby.cz


Vize školy

Prohloubením vztahů mezi školou, městem, veřejností vznikne ve škole bezpečné prostředí, kde se pedagog, žák i rodič stanou partnery. Vzdělávání bude založené na vzájemném respektu, porozumění a důvěře. Bude se podílet na formování osobnosti žáka nejen postupným rozvojem klíčových kompetencí, ale i pestrou a kvalitní nabídkou forem a moderních metod.


Profil školy

Základní škola Luby získala 1. 1. 2003 právní subjektivitu a stala se samostatnou příspěvkovou organizací. Je školou úplnou s devíti postupovými ročníky a kapacitou 300 žáků. Její součástí je školní jídelna s kapacitou 250 jídel. Zřizovatelem je Město Luby.

V současné době školu navštěvuje 205 žáků, 1 žák v zahraničí. Řada žáků na ZŠ tráví svůj volný čas po vyučování v DDM, v místní ZUŠ. V nabídce těchto institucí je řada různých aktivit, kroužků, které se liší programem tak, aby si každý žák mohl vybrat podle svých zájmů (sportovní aktivity, zábavná věda, aktivity pro rozvoj kreativity, nově i k lepšímu získávání jazykových dovedností v oblasti německého
a anglického jazyka). Volnočasové aktivity žáků jsou součástí školního minimálního preventivního plánu. Vedení školy podpořilo rozvoj oblasti prevence výběrem nástrojů a následného financování z Národního plánu obnovy i dalšími činnostmi, aktivitami i formami:

  • žákovský parlament – dva zástupci z každé třídy od 4. - 9.ročníků se pravidelně schází s vedením školy a podílí se na životě školy,
  • třídy jsou vybaveny moderními technologiemi a pomůckami, ke kterým mají žáci přístup (notebooky, multimediálními panely aj.)
  • pro rozvoj tělesné zdatnosti a upevňování zdraví je zde vybavená tělocvična a sportovní hala, k dispozici je i sportovní areál s umělým povrchem (bezplatný přístup),
  • ve škole jsou v provozu odborné učebny vybavené pro potřeby výuky chemie, fyziky, dějepisu, německého jazyka, českého jazyka, zeměpisu, pracovní výchovy, vedení hodin PSP a pedagogické intervence, podpory jazykové přípravy žáků OMJ.

Vyučování začíná v 8:00 hodin a končí podle dotace hodin v jednotlivých ročnících mezi 11:40 a 13:30 na prvním stupni a 12.35 až 15.45 na stupni druhém. Žáky vyučuje 18 pedagogických pracovníků.

Významnou roli má Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou speciální pedagožka, která koordinuje činnost 6 asistentek pedagoga, výchovná poradkyně, školní metodička prevence.   V Národním plánu obnovy byla nastavena jako podpora nejen žáků s SVP, žáků nadaných, ale i žáků ze sociálně nepříznivého prostředí pozice koordinátora inkluzivní podpory. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování jsou zařazeni do péče Pedagogicko-psychologické poradny
a Speciálně pedagogického centra a na základě jejich doporučení ke vzdělávání jsou nastavena podpůrná opatření, zpracovávány individuální vzdělávací plány. Podpora je nastavena i pro žáky s OMJ, pro žáky, kteří z nejrůznějších důvodů selhávají. Na škole probíhají hodiny PSPP (předmět speciálně pedagogické péče), PI (pedagogická intervence) a ÚV (úpravy vzdělávání), jejichž cíle byly u daných žáků plněny dle platných Doporučení PPP a SPC Cheb.  Nově jsme školou určenou a žákům OMJ je nabízena jazyková příprava, intenzivnější výuka českého jazyka.

Pro lepší komunikaci mezi rodiči, žáky i vyučujícími je plně využíván informační digitální systém EduPage, kde jsou pravidelně vyvěšovány zásadní informace pro chod školy, komunikaci s rodiči i žáky, je nastavena jasná komunikace i mezi pedagogy. Je zde vedena digitální třídní kniha, žákovská knížka
i veškerá povinná dokumentace. Pedagogové nabízejí i osobní kontakt s rodiči, žáky, veřejností formou konzultačních hodin.

Případné problémy jsou ve škole řešeny ihned ve spolupráci s vedením školy, ŠPP, výchovnou komisí
i celým pedagogickým sborem, s rodiči i zřizovatelem.


 

 

 

 

Příspěvkové organizace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy