Město Luby
Město Luby

Kontakty:

Ing. Jana Kyseláková, telefon 354229420, email: kyselakova@mestoluby.cz

Edita Farová, telefon: 354229411, email: farova@mestoluby.cz

 

Jméno, příjmení - prohlášení a změny

Prohlášení o jménu

Formuláře ke stažení: 

Prohlášení o jménu nezletilého dítěte 

Prohlášení o dalším jménu 

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsáno jedno jméno, může před jakýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Prohlášení o příjmení

Formulář ke stažení:

Souhlasné prohlášení manželů o užívání jednoho příjmení 

Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize manželství, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.

Ženské příjmení v mužském tvaru

Formuláře ke stažení:

Žádost ženy o zápis příjmení v mužském tvaru dle § 69 a) odst. 2 - nová událost

Žádost ženy o zápis příjmení v mužském tvaru dle § 69 a) odst. 1 - zápis již proveden   základě

Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru dle § 69 a) odst. 2 - již zapsaná událost 

Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru dle § 69 a) odst. 3 - nová událost 

Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru.
Na základě žádosti rodičů nezletilého dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru. Jde-li o nezletilé dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas.

Změna jména a příjmení
 
Formuláře ke stažení:
 
O změnu jména nebo příjmení může žádat občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.
O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen:
• rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte;
• u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
• u ovdovělých úmrtní list;
• doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu);
• doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
• průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu);
• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení;
• písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.
 
Ohlášení změny příjmení po rozvodu manželství 
 
Formuláře ke stažení:
 
Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. (viz. formuláře „Oznámení o přijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství“) 
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství).

 

Radnice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 6 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/10 °C

Kudy z nudy - partner webu

     Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Praktické

Nabídky práce

3D-model Luby

Videa lubských akcí

Partnerské obce

znak město Erlbach  zank město Bubenreuth

     Erlbach        Bubenreuth

Znak Markneukirchen

 Markneukirchen

Obce a města v okolí

Znak Plesná Znak Sklaná

    Plesná           Skalná

Znak Kraslice   Zank Cheb

Kraslice           Cheb

Znak Karlovarský kraj Kamenné vrchy

Karlovarský    Kamenné   
kraj               vrchy